Air ais dhan duilleag mhòr / Back to main page
  
faic /fɛçgʲ/
gn. ag. -inn
1 see, perceive! 2 envisage, visualize! 3 discern!

Cuideachadh leis a' mhapa / Map help


Cruthan eile an fhacail

Gràmar - mar a dh’obraicheas am facal seo
Am modh spreigeach

  Neo-eisimeileach
(gun rud air a bheulaibh)
Daimheach
(le ‘a’ air a bheulaibh)
Eisimeileach
(le ’an, nach, chan...’ air a bheulaibh)
Beurla
An tràth
teachdail

(a-màireach)
chì /çi:/ a chì /ə çi:/ faic /façgʲ/ will see
An tràth
làithreach

(an-dràsta)
tha + a' faicinn /əˈfaçgʲɪNʲ/ (bh)eil + a' faicinn /əˈfaçgʲɪNʲ/ is seeing
An tràth
caithte

(an-dè)
chunnaic
chunna
/xuNɪgʲ/
/xuNə/
faca /faxgə/ saw
Am modh
cumhach/
gnàthach

(dh’fhaodadh/
b’ àbhaist)
chithinn
chitheadh tu
chitheadh e/i
chitheamaid
chitheadh sibh
chitheadh iad
/çi.ɪNʲ/
/çi.əɣ du/
/çi.əɣ ɛ/i/
/çi.əmɪdʲ/
/çi.əɣ ʃɪv/
/çi.əɣ əd/
faicinn
faiceadh tu
faiceadh e/i
faiceamaid
faiceadh sibh
faiceadh iad
/façgʲɪNʲ/
/façgʲəɣ du/
/façgʲəɣ ɛ/i/
/façgʲəmɪdʲ/
/façgʲəɣ ʃɪv/
/façgʲəɣ əd/
I would see
you would see
he/she would see
we would see
youse would see
they would see
Am modh
àithneach
(òrdugh)
faiceam!
faic!
faiceadh e/i!
faiceamaid!
faicibh!
faiceadh iad!
/façgʲəm/
/façgʲ/
/façgʲəɣ ɛ/i/
/façgʲəmɪdʲ/
/façgʲɪv/
/façgʲəɣ əd/
let me see!
see!
let him/her see!
let us see!
(youse) see!
let them see!


Am modh fulangach

  Neo-eisimeileach
(gun rud air a bheulaibh)
Daimheach
(le ‘a’ air a bheulaibh)
Eisimeileach
(le ’an, nach, chan...’ air a bheulaibh)
Beurla
An tràth
teachdail
(a-màireach)
chithear /çi.ər/ a chithear /ə çi.ər/ faicear
faictear
/façgʲər/
/façgʲdʲər/
will be seen
An tràth
làithreach
(an-dràsta)
thathar + a' faicinn /əˈfaçgʲɪNʲ/ (bh)eiler + a' faicinn /əˈfaçgʲɪNʲ/ is being seen
An tràth
caithte
(an-dè)
chunnacadh
chunnacas
/xuNəgəɣ/
/xuNəgəs/
facadh
facas
/faxgəɣ/
/faxgəs/
was seen
Am modh
cumhach/
gnàthach
(dh’fhaodadh/
b’ àbhaist)
chìte
(chìteadh)
(chithiste)
(chithist)
/çi:dʲə/
/çi:dʲəx/
/çi.ɪʃdʲə/
/çi.ɪʃdʲ/
faicte
(faicteadh)
(faiciste)
(faicist)
/façgʲə/
/façgʲdʲəx/
/façgʲɪʃdʲə/
/façgʲɪʃdʲ/
would be seen
Am modh
àithneach
(òrdugh)
faicear!
faictear! 
/façgʲər/
/façgʲdʲər/
let (it) be seenAm facal seo sna dual-chainntean

Càite Fuaimneachadh Fiosrachadh eile mun fhacal
An t-Eilean Sgitheanach //  
Arainn //  
Barraigh //  
Beinn na Faoghla //  
Cataibh an Ear //  
Cinn Tìre //  
Diùra //  
Earra Ghàidheal //  
Ìle //  
Leòdhas //  
Muile //  
Na Hearadh //  
Na h-Eileanan an Iar //  
Peairt an Ear //  
(Reachra) //  
Ros an Iar //  
Tiriodh //  
Uibhist a Deas //  
Uibhist a Tuath //  Eachdraidh an fhacail
Bhon t-Seann Ghàidhlig xx. E fhèin bhon Phroto-cheiltis *xx, bhon Innd-eòrpais *xx 'xx'. Tha an dearbh fhreumh aig na faclan a leanas:

Cànan Facal Fuaimneachadh Fiosrachadh eile
Ceilteach      
Gaeilge   //  
Gaelg   //  
Cuimris   //  
Còrnais   //  
Breatanais   //  
Ròmansach      
Fraingis   //  
Spàinnis   //  
Eadailtis   //  
Laideann   //  
Gearmanach      
Albais   //  
Beurla   //  
Gearmailtis   //  


Beachdan nam fileantach/Fluent speaker judgements: 872
Chan eil mi eòlach air an fhacal seo idir / I don't know this word 0 %
Tuigidh mi am facal seo ach cha chleachd mi e / I know this word but don't use it 0 %
Tuigidh is cleachdaidh mi am facal seo / I know this word and use it 100 %