Dwelly-d Faclair Dwelly air loidhne Dwelly's Gaelic Dictionary Online

acainn

-e, -ean, sf Apparatus, implements, utensils, tackle, tools, appendages of any kind. 2 Salve, ointment. 3 Harness, equipage. 4 Rigging. Acainn an t-saoir, the carpenter's tools; acainn airson na coise, a salve for the (sore) foot; acainn gunna, the lock of a gun; acainn thogallach, distilling impements; acainn an eich, the horse's harness; acainn na slaite, the tackling of the fishing rod; acainn na luinge, the rigging of the ship; acainn sgrìobhaidh, writing utensils; acainn is inneil ciùil, instruments of music; acainn shaoirsneachd, joiner's or carpenter's tools; acainn na cartach, cart harness; acainn threabhaidh, ploughing harness; acainn chliathaidh, harrowing harness.
Parts of a horse's harness (see illustration):
1 Sréinean dùbailt, double reins. “Srian” in W Isles generally means the head gear and the lines together; “claigeann” the part of the reins about the head. — JM.
2 Strap no Iall na h-iosgaid, haunch-strap.
3 Bràid, ‡ collar. Bràighde, — W Isles, JM.
4 Bràid chluaisean, hames. Siollachan, — W Isles, JM.
5 Srathair, saddle. A riding saddle is Dìollaid.
6 Briogais, breeching.
6a Briogais, breech-chains — JM (not seen in illust).
7 Dromanach, back-chain, in groove of saddle.
8 Cromagan na briogais, breeching-hooks.
9 Giort na cartach, cart belly-band.
10 Guailleachain, shoulder-slings, draught-chains, shoulder-chains. An tarrainn, — W Isles, JM.
11 Sparrag, aill-bheul, cabstar, ** bit. Sparrag, bridle-bit — DM. Mireannach Part of bit in horse's mouth. — W Isles, JM.
12 Gogalaich, blinders.
13 Arannach sréine, bridle-rein.
14 Iall na leasraidh, loin-strap.
15 Bann-droma, back-band. Druim (druimeal — Tiree) — JM.
16 Sìneachain-tarraing, trace-chains. An tarrainn — W Isles, JM.
17 Cromag-tharraing, draught-hook.
18 Greallag, stretcher, — W Isles, JM.
19 Giort, belly-band. (not seen in illust. of shaft-horse). Tarrach (from “tàrr” belly) — W Isles, JM.
20 Bonn dronnain, rump-band.
21 Sròinein, strap across the nose — W Isles.
22 Smeachan, strap below the jaws — W Isles, JM.
23 Cruipean, eislean, braman, ** crupper (strap through which the tail passes, not in illust). Gurpan, bod-chrann — DM.
24 Bann-bhràid, truis-bhràid ** band (strap joining the hames. Ploughing harness — W Isles, JM. Drumannach, back-band, used to keep the traces (sìntean) in position.
25 Bann-bràghad, sm hames-strap band of harness.
26 Beart-dheiridh, sf breeching.
27 Beart-bhronn, sf girth.
28 Beart-dheiridh-dialta, sf crupper.
29 Beulannach, sm 'bit' of a bridle.
30 Bronnach-dialta, sf saddle-girth.
31 Brùban, sf girth, belly-band. West coast of Ross-shire.
32 Brù-bheairt, sf girth.
32(a) Cab, sm 'bit' of a bridle.
33 Cabstair, sm bit (HSD).
34 Cairb, sf bent ridge of a girth saddle.
35 Ceannasg, sm headstall.
36 Ceum, sm 7 stirrup.
37 Claigeann-srathrath, sm timbers of girth saddle.
38 Clàir-shùl, sm blinders.
39 Crios, sm belly-band.
40 Copan-srèine, sm boss of a bridle (HSD).
41 Crann-bhràighd, pl. crainn-bhraighdean, sm plough-horse's collar.
42 Cromagan na briogais, sf Breeching hooks of a cart.
43 Cruipean, sm crupper.
44 Droman, sm back-band of a horse when in a cart.
45 Eislichean, sf pl stretchers from the ends of the tail beam to corresponding sides of saddle-crupper and stretchers together correspond to the breeching. (CR) The eisleach is the strap connecting the crupper with the saddle.
46 Gabhail, sf & m the stirrup strap.
47 Glomair, sm bridle.
48 Guailneanan, s pl traces of a carriage.
49 Iall-srèine, (CR) sf bridle-rein.
50 Iall-sròine, (CR) sf musrole, the band over a horse's nose.
51 Lùb-mhurain, sf rope of grass, plaited or woven in a horse-collar.
52 Méilleag, sf bridle-bit (HSD).
53 Mireannach or mirfhionnach, sm bit. Uist.
54 Muinghiall, -a, -an, sf head-stall of a halter or bridle.
55 Muran, sm rope of grass, plaited or woven in horse-collar.
56 Siola, -chan, sm (sf in Badenoch) pl wooden hames for plough horses.
57 Sròineall, sm musrole, nose-thong of a horse's bridle.
58 Sròin-iall, sm Alternative spelling of 57.
59 Sròin-srèine, sm musrole, nose-thong of horse's ridle.
60 Sròn-taod, s halter.
61 Suanach, sf plough-rein.
62 Sùgan, sm horse's collar. Mull & Islay.
63 Suigean, sm crupper (HSD).
64 Tarrach, sf girth of a pack-saddle.
65 Truis-bhràghad, sf band.
66 Uchdach, (CR) sf breast band to keep the saddle from slipping backwards.

The other parts are Srian, bràighde and siollachan, as above.
Rigging of a ship, see long. Parts of a boat, see bàta. Tools or Implements used in trades, see under respective trades.


Seall an duilleag thùsail / View Original Page

Beachdan nam fileantach/Fluent speaker judgements: 1
Chan eil mi eòlach air an fhacal seo idir / I don't know this word  0 %
Tuigidh mi am facal seo ach cha chleachd mi e / I know this word but don't use it  0 %
Tuigidh is cleachdaidh mi am facal seo / I know this word and use it  100 %

Chaidh a chur an cèill gu bheil am facal seo a' buntainn ris na faclan-luirg a leanas / This word has been judged relevant to the following search terms:
Facal-luirg/Search termBreith buntainneis
/Relevance judgement
Àireamh nam breith buntainneis
/Number of relevance judgements
acainn 100
chips 0
Fishing rod 0
sgaoil-lionn 50
S 0
Across 0
  0
Sore 0
backwards 0