Dwelly-d Faclair Dwelly air loidhne Dwelly's Gaelic Dictionary Online

fear

sm Man. 2 Husband. 3 Any object or person of the masculine gender. 4 Male. Thus Declined: Indefinite.
  Sing.
Plur.
 Nom. fear
fir
 Gen. fir
fhear
 Dat. fear
fearaibh
 Voc. fhir!
fheara!
Definite.
  Sing.
Plur.
 Nom. am fear
na fir
 Gen. an fhir
nam fear
 Dat. (do)n fhear
(do) na fearaibh
[Firibh, given by ** as dat. pl. is wrong). Cath an fhir mhóir, the hero's battle; fear dhiubh, one of them; an torc a lot d' fhear, the boar that wounded your husband; am Fear Math, God — Arran; am fear dona, the devil — Arran; am fear mór, the devil — Argyll, Skye, Uist; mac an fhir mhóir, a son of the devil; am fear mór port no port a gheibh sibh bhuam a-nochd, de'il a tune will you get from me tonight; am fear ud, the devil — Uist; am fear ud troigh, de'il a foot. [Generally used to signify a single or individual man, in contradistinction to duine, which means a human being. Tha aon dhiubh seo aig gach fear, every man (but not woman) has one of these; tha aon aig gach duine, every man (and woman) has one. Compound words beginning with fear, form their plural with fir when men only are intended but with luchd when women as well as men may be included, as, fear-ciùil, pl. luchd-ciùil, musician. fear-ain-cheairt, a buffoon, puppet. fear-ainneirt, a tyrant. fear-airm, a soldier. fear-aiseig, a ferryman. fear-amhairc, fir-amhairc, an overseer, 2 scout. fear an taighe, the “Goodman” of the house. fear-astair, ** a traveller, pedestrian. fear-baile, a farm-tenant, fear a' bhaile, the farm-tenant. 2 Tacksman, one allowed to sublet his land. fear-bainnse, a bridegroom; fear na bainnse, the bridegroom. fear-ballain, a cupper. fear-bàta, a boatman. fear-bogha, * an archer. fear-brataich, an ensign (officer's rank). 2 a standard-bearer. fear-brath, a spy, traitor. fear-brionsgail, a dreamer. fear-brosgail, a flatterer. fear-buitseachd, a wizard, sorcerer. fear-caidridh, an accompanier. fear-cartach, a carter. fear-casaid, an accuser. fear-casaidh, an assailant. fear-ceàird, a tradesman, mechanic, artificer, travelling tinsmith. fear-cheistean, a catechist. fear-cinnidh, a kinsman, clansman. fear-chrìochnachaidh, a finisher. fear-chur, a champion. fear-ciùil, a musician. fear-ciùird, see fear-ceàird. fear-cluig, a bell-man. fear-cobhair, a helper. fear-cogaidh, a soldier. fear-coghnaidh, see fear-còmhnaidh. fear-coimhid, a watchman, scout, overseer. fear-còmhnaidh, a contributor, helper. 2 dweller. fear-comaraidh, a patron. fear-comainn, fir-chomainn, an associate. fear-connspaid, a wrangler. fear-cosnaidh, a worker, working man, breadwinner for a family. fear-cuairt, fir-chuairt, a sojourner, visitor, tourist. fear-cuideachaidh, a helper. fear-cuideachd, fir-chuideachd, a buffoon; droll, jovial companion, bottle companion. fear-cuidich, a helper, assistant. fear-cuir, a sower. fear-cuiridh, an inviter. fear-cùirn, an outlaw. 2 absconder. fear cùl-chàinidh, a slanderer. fear-cumaidh, an artificer, former, framer. fear-cumail suas, a sustainer. fear-cunntais, an accountant. fear-dàin or fear-dàna, pl. fir-dhàin or fir-dhàna, a poet. fear-dàna, an adventurer. fear-deasbaireachd, a debater. fear-deilbhe, an artificer, artist. fear-dìona, a defendant. fear droch-bheairt, an evil-doer. fear-duan, see under fear-fuinn. fear-ealain, an artisan. fear-eadraiginn, a reconciler. fear-faire, fir-fhaire, a watchman, sentinel, sentry. Fear-faire na h-aon sùla, the one-eyed watcher — a legendary character. fear-farcluaise, an eavesdropper. fear-fàsaich, an ascetic. fear-fasgnaidh, a fanner. fear-feachd, a soldier. fear-fearainn, a landed proprietor. fear-fiacha, a creditor. fear-foghlaim, a teacher. fear-fòirneirt, an oppressor, robber, violator. fear-fritheil, see fear-frithealaidh. fear-frithealaidh, an attendant. fear-fuadain, fir-fhuadain, an outcast, fugitive, straggler, vagabond, exile. fear-fuinn, a chorus man, one of a band of men who went about singing carols. Their leader was called fear-duan. fear gairm-cùirte, a court crier. fear-gléidhidh, a keeper. fear-gnìomha, a workman. fear gu breith, a dictator or judge (Caesar's “Vergobretus,” appointed by the Gael of old to take supreme command in case of emergency against a common enemy —Gàidheal, ii, 129. fear-iasachd, a borrower. fear-innleachd, fir-innleachd, an artist, engineer, ingenious person. fear-innsidh, a teller. fear-iomchair, a bearer. fear-iomaill, an accolent. fear-ionaid, an agent, attorney. 2 Lieutenant. fear-ionaid rìgh, a viceroy. fear-iùil, a pilot. 2 a guide. fear-labhairt, fir-labhairt, a speaker, spokseman. fear-lagha, pl. fir-lagha &, lucbd-lagha, a lawyer. fear làimh-chèirde, fir làimh-chèirde, an artist. 2 Artisan, mechanic. fear-laoidh, a hymnist. fear-leisgeul, an excuser. fear na fàrdaich, the host of the house. fear nuadh-pòsta, a bridegroom. fear-oibre, luchd-oibre, an artisan, artificer. fear-pòsta, fir-phòsta, a bridegroom, 2 married man, husband. fear-ràiteachais, a boaster. fear-réite, a reconciler. fear-riachaid, a steward. fear-riaghlaidh, a magistrate, ruler, governor, overseer. fear-rùin, a confidant. fear-sanais, an advertiser. fear-saoraidh, a redeemer. fear-sàrachaidh, an oppressor. fear-seòlaidh, fir-sheòlaidh, a director, guide, steerer, helmsman. fear-sgrìobhaidh, fir-sgrìobhaidh, a writer. fear-sgrùdaidh, fir-sgrùdaidh, a searcher, scrutinizer. 2 Critic. fear-siubhail, fir-shiubhail, a traveller. fear solar-lòin, a caterer. fear-sodail, a flatterer. fear-stiùraidh, fir-stiùraidh, a steersman, regulator, guide. fear-suilbheachd, an overseer. fear-suirgh, fir-shuirgh, a sweetheart, wooer. fear-sùl, & fear sùl-bheachd, an observer. fear-tagair, see fear-tagraidh. fear-tathaich, a visitor. fear-tagraidh, a pleader, defender, pursuer. 2 Advocate. fear-taighe, a husband. fear-táimh, an abider. fear-tàmha, see fear-tàimh. fear-talaich, a grumbler. fear-tathainn, a barker. fear-teòma, an artist. fear-togalach, a bearer. 2 Uplifter. 3 a builder. fear togal-fuinn, a precentor, leader of a choir. fear-tuaileis, a backbiter. fear-tuiniche, an abider. fear-turais, fir-thurais, a wayfaring man, traveller. fear-uibe, a wizard. fear-uidhe, a traveller. 2 A pedestrian. fear-ùmhlaidh, an amercer. fear-urrais, a surety.


Seall an duilleag thùsail / View Original Page

Beachdan nam fileantach/Fluent speaker judgements: 2
Chan eil mi eòlach air an fhacal seo idir / I don't know this word  0 %
Tuigidh mi am facal seo ach cha chleachd mi e / I know this word but don't use it  0 %
Tuigidh is cleachdaidh mi am facal seo / I know this word and use it  100 %

Chaidh a chur an cèill gu bheil am facal seo a' buntainn ris na faclan-luirg a leanas / This word has been judged relevant to the following search terms:
Facal-luirg/Search termBreith buntainneis
/Relevance judgement
Àireamh nam breith buntainneis
/Number of relevance judgements
fear 100
man 0
A lot 0
husband 0
farm 0
about 0
cha dig olc á teine 50
Straggler 0
laoidh 0
  0
12